Esta es tu primera vez en nuestra web

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios.

Si quieres seguir navegando debes aceptar su uso o configurar las cookies. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.

Salir de la web

AVISO: Esta web está adaptada al RGPD, si accedías a esta web antes de la adaptación, es posible que necesites borrar la caché de tu navegador, pulsa ctrl+f5.

NOTICIES

SERVEIS MÍNIMS EN EL PORT: VETLLAR PER LA SALUT, LA SEGURETAT I EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

 

 

COMUNICAT PER A LES PERSONES QUE PERNOCTEN EN EMBARCACIONS AMARRADES AL PORT DE BADALONA DURANT L’ESTAT D’ALARMA I LA SITUACIÓ CRISI SANITÀRIA COVID-19

Benvolguts i benvolgudes,

En base a les diferents resolucions i mesures preses pel Comitè Tècnic de Protecció Civil de Catalunya per emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc, i les recomanacions i decrets de diverses administracions competents, especialment el Real Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel virus Covid-19 –ampliat verbalment fins a l’11 d’abril, a l’espera de ratificació Congrés dels Diputats el 25 de març-,  i per les recomanacions dictaminades per Ports de la Generalitat concretant-les a l’activitat als ports esportius, el Port de Badalona detalla les mesures per a les persones que pernocten en embarcacions a Port, que estan subjectes a les mateixes limitacions en la mobilitat que la resta de ciutadans i ciutadanes :

Capítol 2. Apartat g) del Comunicat de Ports de la Generalitat:

Les persones que pernocten en embarcacions amarrades a port resten subjectes a les mateixes restriccions de mobilitat i altres limitacions que la resta de la població, sense que puguin sortir a navegar si no és per marxar del port durant tot el període que duri la restricció de mobilitat de les persones. Aquestes persones han de comunicar immediatament la seva situació a la direcció del port o dàrsena perquè valorin si ho consideren compatible amb les condicions d’habitabilitat temporal de l’embarcació en aquell àmbit.

 

 

Raons de mobilitat permeses article 7 del RD 463/2020 de 14 de març:

-      Adquisició aliments, productes farmacèutics  i de primera necessitat; desplaçament a entitats financeres i d’assegurances i/o qualsevol activitat similar que s’hagi de fer de manera presencial, i individual

-      Assistència establiments sanitaris

-      Desplaçament al lloc de feina  i/ retorn a la residència habitual

-      Assistència cura gent gran, menors i persones dependents

-      Raons de causa major o situació d’emergència

 

 

A partir d’aquestes premisses, comuniquem el comportament a seguir en el recinte Portuari i l’inici d’un xequeig diari de la situació de les persones que pernocten en el Port de Badalona durant la declaració de l’estat d’alarma:

-      Confinament a l’embarcació

-      Prohibició d’usos d’espais comuns (pantalans, molls, vestuaris...) que no sigui per raons de mobilitat obligada detallades anteriorment  i per a ús  personal. Les concentracions estan totalment prohibides.

-      Distribució per pantalans de l’ús de lavabos i vestidors:

PANTALANS A/B – accediran als  del Moll de Capitania

PANTALANS C/D/E – accediran als del Moll de Ribera

PANTALANS H/I/J/K/L- accediran als del Moll Nord

-      Recordem que en la franja de 7h. a 11h. i de 16:30h a 20:30h s’ha reforçat la neteja d’aquests serveis amb una persona de manera presencial. De manera que recomanem concentrar, en la mesura que sigui possible, l’ús en aquestes franges horàries.

-      Seguiment de les recomanacions en quant a distància de seguretat, hàbits d’higiene personal i especial cura en el manteniment i ús de les instal·lacions, especialment amb el contacte amb el Personal de Capitania i Marineria.

-      Inici de xequeig i seguiment diari de les persones que pernocten al Port amb revisió de la presència i de l’estat de salut.

 

 

 

Compartir que  l’atenció telefònica ( Tel. 93 320 75 00) es mantindrà en l’horari d’atenció al client i en cas d’urgència us podeu adreçar al telèfon 24 h. 93 320 75 72.  També es poden adreçar al correu electrònic port@marinabadalona.cat   Tanmateix, en tant que Marina de Badalona gestiona unes instal·lacions al marge de la mobilitat de la ciutadania, hi haurà personal a Capitania, Marineria i de Vigilància amb la finalitat de garantir en tot moment la seguretat de la instal·lació.

Us aconsellem seguir les recomanacions de les autoritats competents i estar atents a qualsevol canvi en la situació decretada, que des del Port també actualitzarem, si s’escau. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració en una situació d’emergència sanitària. 

 

Badalona, 23 de març de 2020  12.00h