CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Presidència Maria Dolors Sabater i Puig
Vicepresidència Francesc Josep Belver Vàlles
Gerent Imanol Sanz Martínez
Consellers/eres Ruben Guijarro Palma
  Francesc Duran Vilalta
  Orio Lladó i Esteller
  Alejandro Mañas Ballesté
  Marc Alomà Sunyol
  Juan Miguel López González
  Ramon Riera Macià
  Jaume Vendrell Amat
  Pablo Díaz Flores
  Josep Pera Colomé
  Àlex Pastor López
  Francesc Panella Saquero
  Jordi Monròs Ibáñez
Observadors Marcel Monay i Boada
  Catalina Victory Molné
  Josep Duran
  Representant de l'Associació de veïns del Polígon A.

 

Els òrgans de govern i de gestió de la societat són la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència. La Junta General està integrada per 53 membres i està presidida per l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Amb l'alcaldessa integren la Junta els altres 26 representants del consistori badaloní –tot el Ple de l’Ajuntament de Badalona- i 26 consellers comarcals, nomenats pel Ple del Consell Comarcal del Barcelonès. El Consell d'Administració està integrat per quinze persones i presidit per l'alcaldessa (vuit representen l'Ajuntament i set participen en representació del Consell Comarcal del Barcelonès). El Consell d'Administració pot nomenar, d’entre els seus membres, un o més consellers delegats, responsabilitat que és per a cinc anys, renovable una o més vegades per un període d'igual durada. En aquest període de gestió aquesta figura no existeix i la gestió recau en gerència. Imanol Sanz és gerent de Marina Badalona des de l'1 de febrer de 2013.