Esta es tu primera vez en nuestra web

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios.

Si quieres seguir navegando debes aceptar su uso o configurar las cookies. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.

Salir de la web

AVISO: Esta web está adaptada al RGPD, si accedías a esta web antes de la adaptación, es posible que necesites borrar la caché de tu navegador, pulsa ctrl+f5.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Presidència Àlex Pastor López
Vicepresidència Francesc Josep Belver Vàlles
Gerent Imanol Sanz Martínez
Consellers/eres Ruben Guijarro Palma
  Dolors Sabater Puig
  Joan Carles Lacruz
  Orio Lladó i Esteller
  Alejandro Mañas Ballesté
  Marc Alomà Sunyol
  Juan Miguel López González
  Ramon Riera Macià
  Jaume Vendrell Amat
  Pablo Díaz Flores
  Josep Pera Colomé
  Francesc Panella Saquero
  Jordi Monròs Ibáñez
Observadors Marcel Mongay i Boada
  Catalina Victory Molné
  Josep Duran
  Representant de l'Associació de veïns del Polígon A.

 

Els òrgans de govern i de gestió de la societat són la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència. La Junta General està integrada per 53 membres i està presidida per l'alcalde de Badalona, Alex Pastor. Amb l'alcalde integren la Junta els altres 26 representants del consistori badaloní –tot el Ple de l’Ajuntament de Badalona- i 26 consellers comarcals, nomenats pel Ple del Consell Comarcal del Barcelonès. El Consell d'Administració està integrat per quinze persones i presidit per l'alcalde (vuit representen l'Ajuntament i set participen en representació del Consell Comarcal del Barcelonès). El Consell d'Administració pot nomenar, d’entre els seus membres, un o més consellers delegats, responsabilitat que és per a cinc anys, renovable una o més vegades per un període d'igual durada. En aquest període de gestió aquesta figura no existeix i la gestió recau en gerència. Imanol Sanz és gerent de Marina Badalona des de l'1 de febrer de 2013.